Migrationsrätt

Asyl

Vid ansökan om asyl i Sverige har du rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att försvara dina rättigheter som asylsökande. Staten står för kostnaderna för detta biträde.

Vi på Ark Law kan bistå dig i asylprocessen, för att vi ska hjälpa dig anger du ARK LAW och eventuell berörd person som offentligt biträde. Vi på Ark Law har gedigen erfarenhet av asylärenden och hjälper dig att ta tillvara dina rättigheter på bästa sätt.

Anknytning

Vi kan bistå vid ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning oavsett om det rör sig om dig som person, din partner i form av make/maka eller barn & föräldrar.

 I en stor del av fallen vid ansökan ställs det krav på anknytningspersonen, alltså du eller den som bor i Sverige, kunna uppvisa att den uppfyller vissa krav på att kunna försörja den person/de personer som ansöker om uppehållstillstånd, för att möjliggöra bästa utfall är ni alltid välkomna att kontakta oss för hjälp

Överklagande

Om du har fått ett avslagsbeslut kan vi hjälpa dig att överklaga, eller komma med andra invändningar och råd. Det är då viktigt att du är medveten om att beslut i vanliga fall ska överklagas senast tre veckor från det att du har mottagit beslutet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå