Arbetstillstånd

Arbetstillstånd

Vi är stolta över vår spetskompetens inom arbetstillstånd, som har byggts upp genom många år av erfarenhet och expertis inom rättsområdet. Vårt dedikerade team har hjälpt både enskilda personer och stora internationella företag att ansöka om arbetstillstånd i Sverige, och många av våra klienter har nu permanenta uppehållstillstånd tack vare vår hjälp.

Ansöka om arbetstillstånd

När du vänder dig till oss för att ansöka om arbetstillstånd i Sverige, kommer du att dra nytta av vår omfattande erfarenhet och expertis inom området. Vi har erfarenhet av att hantera både enkla och mer komplicerade ansökningar och överklaganden, och kan hjälpa dig genom hela processen.

Vid enkla ansökningar kan vi till exempel använda vår erfarenhet av Migrationsverkets handläggning för att säkerställa att ansökan är fullständig och korrekt redan från början, vilket minskar risken för att Migrationsverket begär kompletteringar och förlänger ansökningstiden.

Vid mer komplicerade ansökningar, särskilt de som innefattar tidigare vistelse i Sverige med uppehållstillstånd, kan vi ge dig de bästa möjligheterna att få din ansökan beviljad.

Arbetsrätt och lönehantering

Vi är också väl insatta i arbetsrätt och lönehantering, vilket är särskilt viktigt vid förlängningsansökningar och överklaganden om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Om du har erbjudits arbete i Sverige kan vi ge dig kvalificerad rådgivning om de lagliga kraven för att få din ansökan godkänd, och vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare genom hela ansökningsprocessen.

Vår byrå har en gedigen erfarenhet av att hantera även de mest komplicerade ärendena inom arbetstillstånd, och vi garanterar en professionell och säker handläggning av ditt ärende.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå